Welcome to Changde Changlian Chemical Co., Ltd. website!

CONTACT US

Changde Changlian Chemical Co., Ltd.

Address: No. 42, Minjian Road, Changde Economic and Technological Development Zone, Hunan Province, China Zip Code: 415000
Contact: Qian Dongxu +86-15157356297 18357332833
Zhou Bingrong  +86-13706839557
Web:  http://www.changlianchem.com
E-mail:  zbr@changlianchem.com / qiandongxu6297@dingtalk.com
Contact us
Address: No. 42, Minjian Road, Changde Economic and
Technological Development Zone, Hunan Province,
China Zip Code: 415000
Contact: Qian Dongxu +86-15157356297 18175615966
Zhou Bingrong +86-13706839557
Web: http://www.changlianchem.com
E-mail: zbr@changlianchem.com / qiandongxu6297@dingtalk.com
Copyright(C)2022, Changde Changlian Chemical Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by  ChemNet ChinaChemNet Toocle